Stichting Energietransitie & Kernenergie (SEK)

Uw bijdrage is welkom

Wilt u bijdragen? Dat kan.

De SEK is een ANBI. Het voordeel van een ANBI-stichting voor particulieren is, dat giften aftrekbaar zijn van de inkomensbelasting. U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken. U moet dan wel voldoen aan enkele simpele voorwaarden.

Gewone giften
Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempel en een maximumbedrag. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken, maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximumbedrag van uw gewone giften hangen af van uw drempelinkomen. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. Contante giften kunt u in principe niet aftrekken van uw inkomstenbelasting. 

Periodieke giften
Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel. Maar er geldt wel een maximumbedrag. Dat maximum is € 250.000 per jaar.

Zakelijks donaties aan een ANBI kennen ook belastingvoordelen.

Het bankrekeningnummer van de SEK is NL80 ABNA 0104 6175 00. 

Relevante gegevens van SEK:
RSIN: 862209717
KvK 81758588

Logo