Stichting Energietransitie & Kernenergie (SEK)

Overheidsnieuws over kernenergie

De rijksoverheid opende een website met zijn plannen op het gebied van de kernenergie. De reden is, dat het kabinet thans werkt aan de voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, medeoverheden en iedereen, die dat wil, kan meedenken over de mogelijke vestigingsplaatsen en de bijbehorende omgevingseffecten. De link naar de website is:

https://www.overkernenergie.nl/plannen-van-het-kabinet

Daarnaast zijn er de webpagina's van de overheid met specifieke onderwerpen, die meer informatie geven. Dat betreft recente publicaties, die betrekking hebben op de kernenergieplannen, zoals moties en kamerbrieven:

Kamerbrief over verkenning overname Borssele door de staat (juni 2024)

Kamerbrieven: Projectaanpak nieuwbouw, vergunningskader SMR en benchmark Borssele (maart 2024)

Tweede Kamermotie voor een groter aandeel kernenergie (februari 2024)

Inspraakmogelijkheid projectprocedure kerncentrales (februari 2024)

Voorbereidingsprocedures voor aanbesteding nieuwe kerncentrales (februari 2024)

Kamerbrief over Voortgang ontwikkelingen nucleaire kennis en innovatiestructuur (december 2023)

Nationaal Plan Energiesysteem (december 2023)

Kamerbrief over Hoofddocument concept Nationaal Plan Energiesysteem 2050 (juli 2023)

Kamerbrief Voortgang kernenergie, mobiliseren deskundigheid en kernenergiewebsite (juni 2023)

Antwoorden op Kamervragen over de kleine modulaire reactor/SMR (mei 2023)

Kamerbrief uitwerking afspraken coalitieakkoord op kernenergiegebied (december 2022)

Kamerbrief Oprichting Stichting Voorbereiding Pallasreactor (september 2022)

Kamerbrieven uitvoering afspraken in coalitieakkoord over kernenergie (juli 2022)

Kamerbrief met rapport Marktconsultatie nieuwe kerncentrales (september 2021)

Kamerbrief en moties over mogelijke rol kernenergie in energiemix (september 2020)

Kamerbrief Kabinetsaanpak klimaatbeleid en rol van kernenergie (april 2020)

Antwoorden op Kamervragen over kernenergie en opwarming van de aarde (februari 2019)

Logo