Stichting Energietransitie & Kernenergie (SEK)

ANBI-status

De Stichting Energietransitie en Kernenergie is erkend door de overheid als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting zet zich in om de toepassingen van nucleaire techniek te bevorderen, mits ze positief bijdragen aan onze huidige of toekomstige maatschappij. Dat is nuttig voor de maatschappij en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk. Doordat de Stichting Energietransitie en Kernenergie de ANBI-status heeft, komen donaties en giften aan de stichting in aanmerking voor fiscale aftrek. Onder de knop "Ondersteuning" op de Home pagina en op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie daarover.

Logo