Stichting Energietransitie & Kernenergie (SEK)

Onze organisatie

Het Bestuur van de SEK zet zich in ten bate van de stichting door middel van:
- Het waarborgen van de integriteit in de nationale en internationale energie transitie dialoog zowel nationaal als internationaal met specifieke aandacht voor de potentiele rol van kernenergie
- Het aangaan van een dialoog met overheidsinstanties (voornamelijk Nationale en Europese) en individuele beleidsmakers en volksvertegenwoordigers om ervoor te zorgen dat kernenergie serieus in overweging genomen wordt als onderdeel van de CO2-vrije energie oplossingen

Alle functies binnen de SEK zijn onbezoldigd.Noch de Bestuurders, noch de Klankbordgroepleden, noch de webmaster krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden voor de SEK .

 

Bekijk ook

Bestuur  

Klankbordgroep

Doelstelling

ANBI-status

Bestuur

Klankbordgroep

Webmaster

Logo