Stichting Energietransitie & Kernenergie (SEK)

Kritische reactie van SEK op Nationaal Plan Energiesysteem (november 2023)

SEK stuurde een kritische reactie aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE). EZK heeft begin december 2023 de Kamer geïnformeerd over het NPE. Verwezen zij naar de aanbiedingsbrief en het rapport NPE. In het NPE formuleert het kabinet een langetermijnvisie op het energiesysteem en maakt het kabinet richtinggevende keuzes die de basis leggen voor de ontwikkeling van een volledig duurzaam en geïntegreerd energiesysteem. Dit duurzame energiesysteem stelt alle sectoren in Nederland in staat om te verduurzamen en is daarmee het fundament onder een klimaat neutrale samenleving. Het NPE is afgelopen jaar onderwerp geweest van uitvoerige consultaties met alle betroken overheden en partijen uit de samenleving. Het NPE biedt een kader voor vervolgstappen, waarbij onder meer expliciet aandacht nodig is voor onderwerpen, die de komende tijd extra aandacht vragen en die met urgentie moeten worden opgepakt. EZK noemt onder meer de uitwerking van de ambitie om het elektriciteitssysteem in 2035 CO2-vrij te laten zijn.
De plannen om twee nieuwe kerncentrales mee te nemen zijn uiteraard een “zuinig” onderdeel van het NPE, maar de optie van de Kleine Modulaire Reactor (SMR) komt nauwelijks aan bod. Om die reden heeft de SEK nog voor het uitbrengen van het NPE, minister Jetten laten weten dat de ontwikkeling van de SMR’s sneller gaat dan de opstellers van het NPE hebben voorzien. SEK wijst er op, dat diverse spelers op de mondiale en ook de Nederlandse markt actief zijn en dat het niet ondenkbaar is dat SMR’s rond 2030 reeds commercieel beschikbaar zullen zijn.

De aanbiedingsbrief en het rapport NPE kunt u lezen door op de titel te klikken. De brief van SEK is te vinden door hier te klikken.

Logo